Toppbild

Medlemsskap

SÅ HÄR GÅR DET TILL

dator 1. Du registrerar dig som medlem och betalar för en wellnessanalys.
2. Du svarar på frågor on line.
3. Du väljer mellan att göra fysiska observationer hemma via hjälp on line eller att ta dig till Ylab för direkta mätningar.
4. När den fysiska delen är genomförd bearbetas din data varpå våra analytiker tar fram ett förslag till åtgärdsplan för att nå dina mål. En dylik wellcareplan kan innehålla ett visst antal kontakter per månad med dietist, psykolog, sjukgymnast eller idrottslärare/träningsexpert. Vem och hur ofta beror på dina mål och förutsättningar.

5. När du fått ditt förslag till upplägg är det dags för dig att säga ja eller nej till förslaget. Om det är nej avslutas allt.
6. Om du sagt ja betalar du din första månad varefter din personliga huvudcoach tar kontakt med dig och skickar den första uppgiften i ditt wellcareprogram.
7. Sedan fortsätter programmet med kontakter och vägledning under programtidens gång. Var tredje månad görs en ny wellnessanalys så att du kan lägga in dina resultat. Om det är i slutet av din period får du ett nytt förslag på upplägg. Du väljer då att sluta eller fortsätta med ett nytt eller modifierat program.

ATT VARA MEDLEM

Som medlem har du tillgång till hemsidan med allmän information men du har även en egen personlig sida. På den ser du inkommande coachmeddelanden med råd och vägledning. Det finns även en serie med ikoner för fysisk träning, mental träning, terapi/beteendeträning, kost och övrigt. Under dessa ikoner lägger din coach in olika program som hon eller han uppdaterar regelbundet. Hur ofta beror på vilket medlemsskap du har. När du klickar på dina delprogram visas text, bilder eller film. Det kan vara ett kostupplägg, en beteendeinriktad övning eller ett träningsprogram med bild eller film. På din sida har du även din egen dagbok där du själv kan skriva in hur det går och hur det känns som din coach läser inför nästa coachkontakt. Men inte minst finns där en svarsruta vid varje coachuppgift som du fyller i när du genomfört uppgiften. Du ger även feed back på hur bra det gick. Den här markeringen är viktig för att upprätthålla motivationen. Motivationen stärks även av att du kan lägga in dina mätresultat efter varje mätning så att du kan följa din prestationsförbättring varteftersom tiden går. Till sist men inte minst har du tillgång till olika artiklar som din coach skickat till dig. Artiklarna kan handla om kost, träning, pykiskt välmående, någon skada eller åkomma eller annat som din coach tycker är relevant just för dig.
Om du av någon anledning behöver ta en extra kontakt med din coach finns en funktion för detta på din personliga sida. Det finns även möjlighet att rådfråga en doktor.

KOSTNAD

I samband med din wellnessanalys ger du själv en fingervisning om vilken nivå av medlemsskap du tror skulle passa dig i fråga om tid och ekonomi. När våra analytiker bearbetat all din data utgår de från ditt förslag men kan komma att föreslå dig en högre eller lägre nivå. Utgångspunkten för detta är din hälsa och vilket behov av insats vi tycker du behöver för att du ska må och prestera bättre. Du får ett förslag på upplägg och medlemsskap och det är självfallet du som bestämmer nivån i slutändan.

MEDLEMSSKAP

Det finns olika typer av medlemsskap med start från bas till platinumnivå. Det som skiljer de olika medlemsskapen åt är först och främst det antal coachkontakter som ingår med allt från en coachkontakt per månad upp till flera kontakter i veckan. Fler kontakter är vanligt om man har mer än än coach exempelvis både en tränare och en dietist eller en psykolog och en fysioterapeut exempelvis.
Läs mer om de olika medlemsnivåerna.

Medlemsnivåer

 

BAS MEDLEM (99 kr/månad)

Efter genomgången wellnessanalys on-line får du veta vilken wellnessnivå du ligger på och vilka områden som du kan förbättra. Eftersom medlemskapet inte inkluderar någon coach som lägger upp program och vägleder passar det här upplägget bra för dig som tränar själv, går på terapi eller genomför någon annan form av livsstilsförändring på egen hand. Kanske har du en personlig tränare eller annan form av coach. Du har med ett basmedlemskap möjlighet att med regelbundna wellnessanalyser on line kunna se vilket resultat ditt upplägg ger samt ta del av allmän information på medlemssajten. På din egen sida kan du dessutom fylla i din egen dagbok.
Passar dig som tränar, går på diet eller terapi på egen hand och endast vill se dina resultat.

BRONSMEDLEM (249 kr/månad)

Efter genomgången wellnessanalys on-line utformas en personlig wellcare plan för dig. En wellcareplan beskriver huvudmål och delmål och ligger synlig på din personliga sida. Du blir tilldelad en coach för träning, kost, terapi eller beteendeförändringar beroende på vad dina mål och behov är. Din coach kommer att lägga upp ett program för dig som läggs upp på din personliga sida. Ett program kan bestå av text och bild eller rörlig film. Du får en startvägledning för att komma igång med programmet och uppföljningsvägledning och modifiering av programmet en gång per månad. Du ger feed back till din coach varje gång du genomfört de uppgifter du fått som ligger till underlag för de råd din coach ger dig vid nästa tillfälle.
Passar dig som har fullt upp omkring dig och vill göra en förändring i moderat takt.

SILVERMEDLEM (399 kr/månad)

Efter genomgången wellnessanalys on-line utformas en personlig wellcare plan för dig. En wellcareplan beskriver huvudmål och delmål och ligger synlig på din personliga sida. Du blir tilldelad en coach för träning, kost, terapi eller beteendeförändringar beroende på vad dina mål och behov är. Din coach kommer att lägga upp ett program för dig som läggs upp på din personliga sida. Ett program kan bestå av text och bild eller rörlig film. Du får en startvägledning för att komma igång med programmet och uppföljningsvägledning och eventuell modifiering av programmet varannan vecka. Du ger feed back till din coach varje gång du genomfört de uppgifter du fått som ligger till underlag för de råd din coach ger dig vid nästa tillfälle. Förutom ditt personliga wellcareprogram och vägledning kan din coach skicka olika artiklar (populärvetenskapliga eller vetenskapliga), menyer eller andra hemuppgifter till dig.
Passar dig som har ett specifikt mål som du bestämt dig för att nå.

GULDMEDLEM (749 kr/månad)

Efter genomgången wellnessanalys on-line utformas en personlig wellcare plan för dig. En wellcareplan beskriver huvudmål och delmål och ligger synlig på din personliga sida. Du blir tilldelad en coach för träning, kost, terapi eller beteendeförändringar beroende på vad dina mål och behov är. Din coach kommer att lägga upp ett program för dig som läggs upp på din personliga sida. Ett program kan bestå av text och bild eller rörlig film. Du får en startvägledning för att komma igång med programmet och uppföljningsvägledning och eventuell modifiering av programmet varje vecka. Du ger feed back till din coach varje gång du genomfört de uppgifter du fått som ligger till underlag för de råd din coach ger dig vid nästa tillfälle. Förutom ditt personliga wellcareprogram och vägledning kan din coach skicka olika artiklar (populärvetenskapliga eller vetenskapliga), menyer eller andra hemuppgifter till dig. I detta upplägg kan du ibland ha två coacher där var och en kontaktar dig varannan vecka (till exempel en coach som lägger upp din träning och en coach som lägger upp din kost eller terapi). Du kan följa dina framsteg genom att titta på dina personliga utvecklingskurvor på din sida.
Passar dig som har flera önskningar och har bestämt dig för en helhetssatsning på dig själv.

PLATINUM (1399 kr/mån)

Efter genomgången wellnessanalys on-line utformas en personlig wellcare plan för dig. En wellcareplan beskriver huvudmål och delmål och ligger synlig på din personliga sida. Du blir tilldelad en huvudcoach och en biträdande coach då du troligtvis behöver en kombination av olika integrerade åtgärder (kost, rehab, psykoterapi, beteendeträning). Dina coacher samverkar i ditt helhetsprogram där varje programdel läggs upp på din personliga sida under olika ikoner. De olika programdelarna kan bestå av text och bild eller rörlig film. Du får löpande vägledning och modifiering av programmen vid behov och coachkontakter två gånger i veckan. Din löpande feed back till dina coacher via dagbok och markering av utförda uppgifter ger dem underlag till att hela tiden anpassa ditt program så att du når dina mål. Artiklar, menyer, bilder och film skickas regelbundet. Du har specialrabatt på webbshopprodukter som kan vara av intresse för dig och självfallet får du med dig specialprogram om så behövs under din semester eller annan resa.
Passar dig som har fullt upp, oregelbundna tider och mycket resande eller dig som vill prestera på maxnivå.

 

 

 

 

 

Nyheter

Bli medlem
Webbshop