Toppbild

Wellcare Privat

Styrkan kommer innifrån

kvinnaYLab betraktar människan som helhet med respekt för vetenskaplig förankring. Detta har resulterat i att Wellcare online är Sveriges första tvärvetenskapliga online tjänst. Med andra ord skulle beteendeförändringar, kostreglering och träning kunna vara tre komponenter som behöver ingå för dig medan någon annan endast behöver en kombinerad styrketräning med viss skadehantering. De Wellcarecoacher som guidar dig genom ditt wellcareprogram kan därför vara dietist, psykolog, nutritionist, tränare, sjukgymnast, idrottslärare, forskare, psykoterapeut eller annan specialist. De täcker ett arbetsfält från rehab till elitidrottsnivå.

Att sätta mål

Kanske vill du bara må lite bättre, bli lite gladare och stressa lite mindre eller så har du mer specifika krav som att förbättra styrkan, bli av med det ryggonda, komma över en livskris, gå ner i vikt, komma igång med din träning eller förbättra specifika elitidrottsrelaterade komponenter. Alla mål och delmål är välkomna.

Wellnessanalys

Dina förutsättningar

Dina fysiska, mentala och sociala förutsättningar skiljer sig från andras. YLab har hundratals som redan genomgått ett wellcareprogram men än har inte två personer haft identiska förutsättningar och därmed inte heller identiska program. Människan är helt enkelt unik med sina specifika behov, krav och förutsättningar.
Ett annat exempel skulle kunna vara två tvillingar som båda har bättre kondition inför ett lopp som mål men där den ena är ensamstående med en chefsbefattning med höga krav och inga barn medan den andra har familj och är föräldraledig och hemma.

Wellcareprogram

Olika orsaker – olika programupplägg

För att ta ett exempel – övervikt kan ha många olika orsaksgrunder. Nedstämdhet, ensamhet, irritation brukar leda till tröst- trist- eller trotsätning. Men även stress och oro kan förorsaka övervikt liksom traumatiska händelser och jojobantning. Övervikt och ätstörningsbeteenden är två helt skilda ting som kräver olika lösningar varför en enda metod eller ett specifikt upplägg inte skulle kunna fungera för alla. Detta oavsett hur stor genomslagskraft en diet fått eller hur smal och smärt frontfiguren är. kvinna


Uppföljning

Din vilja

YLab tror på människans egen förmåga och vilja att klara sig själv. Vi arbetar mot att du ska stå på egna ben snarare än att erbjuda en rullator. Om livet är soffan och vikten stiger, ryggvärken tilltar och sömnen rubbas föreslår vi inte ett nytt nackstöd till stolen. Vi hjälper dig hellre att stärka de resurser du har för att kunna möta de krav som ställs just på dig.


Nyheter

Bli medlem
Webbshop