Toppbild

Wellcare Business

För företag med krav på mätbara resultat

Wellcare Business är en tjänst som omfattar wellnessanalys och riktade åtgärdsprogram för medarbetare eller chefsgrupper. Syftet är att förbättra företagets hälsostatus och bromsa utveckling mot ohälsa men även att förbättra pestationsförmåga och produktivitet. Mätbar effekt av åtgärdsprogrammen redovisas under full sekretess för deltagande individer. Mätningar och program kan levereras på plats och/eller via webbplattformen Wellcare on Line. Mycket goda referenser och dokumenterad framgång finns. 

Konceptets styrka

 • Kostnadseffektivt
 • Mätbara resultat
 • God effekt
 • Resultatansvar
 • Tillgänglighet
 • Från rehab till friskvård
 • Mäter inte enbart sjukdom utan även grad av hälsa

Så här går det till

 1. Anmäl ert intresse för ett förutsättningslöst möte och presentation av konceptet.
 2. Vid godkänd offert gällande initiala hälsomätningar görs vid behov en presentation för personal eller chefsgrupper som ska anslutas.
 3. Varje deltagare får en egen kundsida på Wellcar on Line
 4. Deltagare svarar på frågor online.
 5. Hälsomätningar genomförs på Ylab.
 6. Personlig genomgång av resultat görs med var och en.
 7. Ett skräddarsytt program presenteras för varje deltagare.
 8. En översikt på företagets hälsostatus med wellnessindex redovisas utan att röja delgarnas identitet. 
 9. Ett skräddarsytt upplägg för att bevisligen förbättra hälsa och prestationsförmåga presenteras. 
 10. Om förslaget godtas helt eller delvis startar programmen.  
 11. Uppföjning med nya mätningar efter tre månader vid rehabilitering och på årsbasis för övriga om inte annat önskas..
 12. Skriftlig presentation för ledning av resultat.
 13. Reducering av omfattning varteftersom hälsostatus förbättras. 

Vilka tjänster förmedlas

Kost-, träning och terapi/stödsamtal är i huvudsak vad som förmedlas. Inom ramen för detta varierar råden beroende på personens potential och mål. Träningsråd och tränning sträcker sig från rehabilitering till elitsatsningar. Inom kost kan råde innefatta kosstreglering för viktminskning eller sjukdom. Samtal handlar ofta om stresshantering, hälsooro, livsstil/livskriser medan psykoterapi kan beröra ångest, depression eller andra tillsstånd som kräver behandling.

Personal

För rehabilitering och all terapi är personal alltid legitimerad. För träning har samtliga minst en akademisk utbildning inom hälsa/träning, är före detta elitidrottare och är utbildade tränare enligt svenska nationella riktlinjer för personliga tränare. 

Wellcare online coacher

Samtliga coacher som arbetar on line har även de en grundläggande akademisk utbildning inom hälsa eller idrott (sjukgymnast, dietist, idrottslärare, hälsopedagog, psykolog, nutritionist, psykoterapeut m.m.). I tillägg till detta har de såsom wellcarecoach en utbildning i breda och integrerade hälso- och träningsprogram varför en coach kan vägleda inom livssstilsfrågor i det stora hela. 

Wellcare onLine – ett strå vassare än friskvårdssubventioner

Många företag subventionerar personalens friskvård utan hänsyn taget till om den friskvård den anställde väljer kommer att minska risken för ohälsa. I bästa fall kan redovisning av statistik på hemsida eller närvaro på en friskvårdsanläggning presenteras. Wellcarekonceptet baseras på mätara hälso- och prestationsresultat.

ROI

YLab menar att det i likhet med alla andra investeringar som görs är av betydelse för ett företag att kunna utläsa vilken avkastning varje hälsoinvestering ger. Liknande investeringar har i USA visat på en ROI på 4-8 dollar per investerad dollar. Vi samarbetar när så företaget önskar, med företaget för att anpassa ekonomiska beräkningar så att ett resultat av wellcareinvesteringen kan utläsas. 

För mer information och personlig kontakt klicka här

Nyheter

Bli medlem
Webbshop