Toppbild

Om YLab

ylagYLabs koncept baseras på en helhetssyn som är fast förankrad i en vetenskaplig grund.

YLab grundades 1994 av idrottsforskaren Anatoli Grigorenko, PhD och hälso- och mediaikonen Yvonne Lin. De första sex åren tillägnades forsknings- och utvecklingsarbete medan friskvårdsutbildning som startats under det tidiga åttiotalet i ett tidigare bolag pågick parallellt.

Hösten 2001 öppnades det första Wellcareinstitutet för allmänheten. Visionen var att skapa en anläggning som förenar österländsk filosofi med västerländsk vetenskap. En plats som är mindre kroppsfokuserad än 90-talets gym och utan vårdens sterila miljö. Många har idag hunnit uppleva hur man drar en suck av lättnad när man kommer in på YLab från den livliga Drottninggatan i Stockholm. Efter sju år av dokumentation konstaterades att inte mindre än 87% av YLabs kunder upplever att de mår bättre efter genomförande av sina personliga wellcareprogram. Detta bekräftades även av erhållna mätvärden.

År 2008 påbörjades arbetet med att utforma Wellcare onLine. Syftet var att kunna erbjuda wellcareprogram rikstäckande och till en betydligt lägre kostnad för deltagare och arbetsgivare. Tjänsten lanseras fullt ut den första Januari 2009 även om smygstart sker i november 2008, under Allt För Hälsanmässan. Framgången med Wellcare onSite beror på vår metodik och utrustning men även på vår vackra miljö och inte minst på vår personal.

Kreativitet, kompetens och känsla är de tre ord som bäst beskriver YLabs personal. De ser inte problemen utan lösningarna, de har teoretisk och praktisk bredd såväl som djup och de brinner för att göra allt de kan för att just du ska må och prestera bättre.

Wellcare on Line är idag 2011 en succe och givet inslag i Ylabs expansion inom Wellcare Business. Ylab tar idag hand om ett flertal stora börsbolags chefsgrupper som med extremt pressade scheman och mycket resande har stor nytta och glädje av mobila understödsprogram på resan. Besök på Ylab sker självfallet i samband med möten i Stockholm. 

Tio år har gått sedan Ylab öppnade portarna på Drottninggatan vilket firades med mat, sång och kort och gott fantastisk närvara av över hundra stammiskunder. Mer om detta under nyheter. 

Nyheter

Bli medlem
Webbshop